Blodvärden på barfande hund

NJURPROBLEM ELLER INTE?

Ett vanligt scenario: du har bytt mat till din hund, från torrfoder till färsk/rå mat, för en tid sedan och allt är bra. Pälsen glänser, han gillar äntligen maten, “högarna” är mindre, fastare och luktlösa och han är full av energi. Det är mycket uppenbart att rå mat är bättre än torrfoder, du behöver inte vara smart för att inse att den nya maten har en positiv inverkan på din hunds hälsa.
Du är en ansvarig hundägare och går till din lokala veterinär (som vanligtvis inte vet mycket om rå mat) för att få ett rutinmässigt blodkontroll för att se till att allt går så bra som det verkar.
Svaret blir att UREA och BUN är något högre och proteiner visar är positivt i urintestremsan. Baserat på dessa berättar din veterinär att den här nya maten är en belastning för njurarna och han kommer att få problem. Han rekommenderar starkt att gå tillbaka till torrfoder (av okunnighet) och du går med hans rekommendation eftersom du vill det bästa för din hund. Men veterinären förstår inte riktigt, din hund är bättre än någonsin!

Jag läser berättelser som dessa regelbundet i pro-raw Facebook-grupper och jag känner mig väldigt ledsen för HUNDEN HAR INTE PROBLEM OCH INTE HUNDENS NJURAR HELLER. Urea (eller BUN), SDMA och Creatinine är parametrar som används för att bedöma njurfunktionen och är också proteinmetaboliter, det vill säga föreningar som är resultatet av kemiska reaktioner som proteiner genomgår när de absorberas från mat. En rå diet har en högre andel proteiner än torrfoder så det verkar logiskt att vi kan se vissa parametrar lite ökade, särskilt med tanke på att 95% av hundarna ges torrfoder så referensvärdena för BUN, SDMA och Creatinine baseras på dessa hundar. Veterinären Jean Dodds genomförde en studie där hon jämförde rutinmässiga blodarbetsparametrar i torrfoderhundar och hundar som fick rå mat hundar och det var vad hon såg:

· PCV (mängd röda blodkroppar) ökar vanligtvis lite hos hundar som äter rått
· Urea o BUN ökar i allmänhet också lite hos hundar som äter rått
· Kreatinin kan öka lite beroende på vilket råvarumärke hunden äter
Det bör inte finnas några proteiner i urinen, dess närvaro (när den utvärderas korrekt) är alltid betydande för njursjukdom.

Denna studie publiceras inte i en korrekt tidskrift så vitt jag vet, om du inte är ett massivt företag kan du inte betala det löjligt höga belopp du behöver för att genomföra en studie som publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Tyvärr är vetenskapen begränsad till dem som har massor av pengar. Min erfarenhet bekräftar vad Jean Dodds såg i sin studie: hundar som äter rå mat kan ha något ökat BUN och PCV, jag ser vanligtvis kreatinin inom normala gränser, även om det kan vara runt det övre området och jag ser SDMA något ökat ibland utan andra tecken på njursjukdom (denna parameter kontrolleras inte ofta i rutinmässigt blodarbete hos unga och friska hundar).

Jag kommer inte att undersöka hur njurfel eller sjukdom diagnostiseras men jag vill bara nämna att vi inte kan säga att en hund har betydande proteinuria genom att bara titta på en urintestremsa, andra parametrar måste utvärderas och tester utföras. Om jag ser en hund som äter rå mat med blodvärden som den på bilderna (se länk till bilderna längst ner i texten) skulle jag inte säga att han har njurproblem från början, BUN är vanligtvis något ökat hos dessa hundar och proteinurien behöver ytterligare test.

Det finns brist på information, för många myter och liten objektiv kunskap om vilken inverkan rå mat har på blodarbete och hälsa. Men vi kommer alla dit så småningom. Raw Feeding Veterinary Society vill samla in tillräckligt med pengar för att utföra studier som publiceras i vetenskapliga tidskrifter, det är bara en fråga om tid.

Neus Candela DVM, MRFVS

Översatt från sidan: (där också bilderna finns)
https://www.facebook.com/RawFeedingVets/posts/2351026915162060