Mariatistel (Silybum marianum)

Image by wirestock on Freepik

Mariatistel, eller mjölktistel, anses vara en av de mest kraftfulla avgiftande örterna i världen. Studier visar att det inte bara hjälper till att skydda ett av vårt viktigaste organ, levern, från föroreningar, utan det stimulerar också lever-regeneration (tillväxt av nya leverceller)!
Redan de gamla romarna och grekerna använde denna kraftigt verksamma ört för att behandla leverproblem och magkramper. Inom folkmedicinen är mariatisteln fortfarande mycket uppskattad idag och den finns i regel att köpa på veterinärkliniker för hundar med leverproblem men också, och ofta mycket billigare, i hälsokost affärer.

Levern har till uppgift att ta hand om kemikalierna från gräsmatta och rabatter, rester från läkemedel, lopp- och fästingmedel mm. Levern är vårt reningsverk och det är den som ger problem när det blir för mycket att ta hand om.
Mjölktistel (Silybum marianum) fungerar som en städare. Den skyddar och återställer levern. Den bekämpar lipidperoxidering i levern, förhindrar att gifter byggs upp i cellerna och främjar utrensningen av slaggprodukter från kroppen. Den hämmar cancerceller i prostatan, bröst och livmoderhals.
De helande egenskaperna hos mariatistel har också bekräftats i många vetenskapliga studier, vilket är anledningen till att den används för att behandla ett brett spektrum av sjukdomar.

Avgiftning är en så viktig process, inte bara för människor utan även för våra husdjur för att undvika riskera allvarliga immunkomplikationer.
Dos: Ge en åttondels per 5 kg kroppsvikt. Denna ört bör ges intermittent för maximal effekt. Ge det dagligen i en vecka efter hjärt- masktabletter, fästingmedel etc för att hjälpa till att rensa gifter eller läkemedelsrester ur kroppen.
Leta efter minst 70 procent silymarin på etiketten.

https://bmcvetres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12917-021-02929-3