Rabarberförgiftning

Alla delar av rabarberväxten innehåller lösliga kalciumoxalatkristaller och oxalsyra även om de är koncentrerade i de stora bladen. Oxalatkristaller kan orsaka intensiv smärta och irritation om de tuggas eller sväljs. Denna irritation, i kombination med en obehaglig smak, förhindrar vanligtvis att djur äter av den. Men i sällsynta fall kan en hund äta större mängder. Kontakta veterinär om din hund ätit rabarberblad.

Rabarberns stjälk innehåller inte lika mycket oxalatkristaller och även om du inte ska ge större mängder så är inte stjälken farlig att äta men den har laxerande egenskaper.

Kalciumoxalatkristaller kan orsaka intensiv smärta och irritation i munnen och när de absorberas kan de orsaka njursvikt.

Kristallerna kan ge domningar eller irritation i vävnaderna som det kommer i kontakt med. Tuggandet kan orsaka omedelbar smärta och inflammation i munnen och halsen eftersom dessa kristaller är inbäddade i mjuka vävnader. Om något växtmaterial från bladen sväljs kan irritationen sträcka sig till halsen och ner i mag-tarmkanalen, vilket kan orsaka svullnad och svår smärta. Svullnaden kan orsaka andningssvårigheter om luftvägen är blockerad. När kalciumoxalatet har lösts upp i blodomloppet binds det med kalcium och avlägsnar kalciumet från blodet. Denna plötsliga minskning av kalcium kan ha en destruktiv effekt på njurarna.

Symtomen ses omedelbart vilket gör att man sällan missar att hunden ätit rabarber.  I vissa fall, till exempel när hunden sväljer rabarberbladen utan att tugga först, kan symtomen ta upp till två timmar innan de dyker upp. I de fallen får hunden stödjande behandling. Det rekommenderas därför att du inte väntar på att hunden blir sjuk innan du ringer till veterinärkliniken. 

Prognos för hundar som ätit mycket små mängder är vanligtvis ganska bra.  Men de andra mindre effekterna av kristallerna sprids vanligtvis inom tolv till tjugofyra timmar. Konsumtion av större doser är i allmänhet sällsynta på grund av smärta och obehag i munnen men stora mängder lämnar vanligtvis permanent skada på njurarna. 

Symtom på rabarberförgiftning hos hundar

Rabarberväxten innehåller lösliga kalciumoxalatkristaller i alla delar av växten, men de är mest koncentrerade i bladen. När de tuggas eller sväljs kan dessa kristaller orsaka: 

 • Blod i urin
 • Hjärtarytmi
 • Koma 
 • Diarre
 • Dilaterade ögon 
 • Svårt att svälja
 • Överdrivet dreglande
 • Hest skall
 • Njursvikt
 • Svårighet att andas
 • Aptitlöshet
 • Fasthet i exponerat område
 • Kliar/gnuggar sig i ansiktet eller munnen
 • Svullnad i läppar eller tunga
 • Darrande/skakningar
 • kräkningar