Monthly Archives: juli 2018

Taurin

Taurin behövs för att hundars hjärtan och synskärpa ska fungera korrekt. De behöver det även för: – fungerande nervsystem och immunförsvar – normal fosterutveckling. Hundar, till skillnad från katter, kan tillverka taurin på egen hand. Men brist kan ändå uppstå om proteinfattiga dieter tillämpas. Eller felaktigt protein, från växtriket får ersätta protein från kött (vanligt […]